top of page

Hvem er vi

Siril Hafstad

GIS-koordinator hos Statsforvalteren i Trøndelag

Begynte i jobben som GIS-koordinator hos Fylkesmannen i Trøndelag 1. september 2020. Utdannet ved Universitetet i Bergen innen Geografi og Informatikk. Har over 20 års erfaring med ArcGIS plattformen.

Even Tranmæl

Gis-rådgiver hos Møre og Romsdal fylkeskommune

Begynte i jobben hos fylkeskommunen i januar 2015. Har tatt en mastergrad i naturforvaltning med påbygging innenfor geografisk informasjonssystem.

Frode Brataas

Gis-seniorrådgiver hos Trøndelag fylkeskommune

Har jobbet med GIS i Trøndelag fylkeskommune siden 2005. Er utdannet Cand Mag innen Geografiske Informasjon Systemer ved Høgskolen i Gjøvik.

sissel.holien.jpg
fmtlkju.png
fmmrsuch.png
Sissel Holien
Kristian Julien
Chukeli, Suleyman

Konsulent hos Trøndelag fylkeskommune

Ansatt i Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1984. Har jobbet med GIS siden det ble innført på 90-tallet, har ingen formell utdannelse innenfor GIS.

GIS-koordinator hos Statsforvalteren i Trøndelag

Har jobbet hos fylkesmannen siden 2003. Har en mastergrad fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i naturforvaltning. I tillegg GIS-utdanning fra Nord Universitet.

GIS-koordinator hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal

 

Jeg har begynte å jobbe hos fylkesmannen i Møre og Romsdal i mai 2018. Jeg har en master i Naturgeografi i fra Teheran Universitet og en årstudium i GIS ved høgskolen i Sørøst-Norge (Bø i Telemark).

Guri Markhus

Senioringeniør hos Trøndelag fylkeskommne

Ble overflyttet fra Statens vegvesen til vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i 2020. Utdannet ingeniør innen kommunalteknikk ved Universitetet i Stavanger og sivilingeniør innen kart og oppmåling ved NTNU. Har ca. 30 års erfaring innen fagfeltet.

Magnus E. Vestli

Overingeniør hos Trøndelag fylkeskommune

Ble overflyttet fra Statens vegvesen til vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune i 2020. Har en mastergrad i geografi med fokus på GIS ved NTNU.

bottom of page